Estatuak du indarkeria legitimoki erabiltzeko monopolioa

Nik uste dut ez dagoela ondo horrelakorik gertatzea. Pentsatzen dut ezin dutela haien boterea gure kontra indarkeria erabiltzeko. Poliziak normalean ondo lan egiten dute, haien lanak errespetatzen dute eta legeak ere baina beste batzutan ez.

Normalean poliziak pertsonen aparientzengandik lan egiten dute. Askotan ikusten dute pertsona “normala” eta ez dute ezer egiten, eta batzuetan horrek txarreak dira edo legeak ez dutenak betetzen. Beste batzuetan beste kultura bateko pertsonak ikusten dutenean haiek txsrrak direla pentsatzen dute eta haien kontra erabiltzen dute haien indarra. Ezin dite indarrik erabili ez badute errazoirik baina batzutan haien arrazoiak ez dira pisukoak.

Nire ustez erabiltzen dute txarto haien boterea legeak jarraitu beharreak haien lana txarto egin dute. Gizarte hobeago bat izateko aparientziak alde batera utzi behar dira eta lana eta legeak ondo egin behar dira. Poliziak ez dute zertan indarra erabili behar pertsona horrek ez badu ezer egin.

https://youtu.be/q3lUEYODcA8

Ni handitan, politikaria izan nahi dut

Ni handitan, politikan lan egin nahi dut. Ez da lan erraza, presio handia daukazu, lurralde baten kargu zaudelako, zuk esaten duzun guztia bete beharko dute, baina gainera zuk esaten duzuna gustoko izan behar dute. Hori gehienetan imposiblea da, pertsona bati gustatu ahal zaio eta beste bati ez. Adibidez: gure gaur egungo situazioarekin, 25ean ikasle batzuk bueltatu behar gara eskoletara, eta guraso askok ez daude ados baina beste batzuk bai. Ezin da lortu gustitei gustatzea baina bai gehienei gustatu behar zaie. Haiek eginduak ematen dute eta guk entzuten eta eguten dugu, haiek berdina egin beharko luketen ENTZUN eta horren arabera erabakiak hartu ez bakarrik haiek pentsatzen dutena.

Nik politikaria izango banintz, herritarren ikuspuntuak kontuan izango nuke, ez da erraza baina bai lagungarria horrela haiek gustura daude eta zuk ere bai. Lege batzuk aldatuko nituzke ez dakit zeintuzk baina bai batzuk. Arau batzuk egongo dira, baina ez arau txarrak, baizik eta arazoak ez egoteko, adibidez; norbait lapurtzen duenean bere zigorra izango du eta horrelakoak ez gertatzeko arauak egongo dira, eta ez du importa pertsona “garrantzitsua” den ala ez zerbait txarto egiten denean bere zigorra du. Berdintasuna egongo da, hau da, lan gustietan mutil eta neska kopuru berdina, soldata berdinak, dena berdina, ekilibrioa aurkitu behar da ez da inor inor baino nagusiagoa, horregaitik nik nire herritarren eritziak kontuan dut denok zerbait aportatu ahal dugulako eta denok berdinak garelako.

https://youtu.be/RLOyUUqx0IQ

Nolako gizartean bizitzea gustatuko litzaidake?

Denok dakigun moduan umeak kaleratu egun ziren haien gurasoekin. Horietako askok ez zuten arauak bete eta lagunekin egon ziren, parketara joan ziren, edo aglomerazioak egon ziren. Ez dut uste bakarrik umeen gauza izna zela, gurasoak ere ez zuten ezer errespetatu, egia da, ez zela izan gende gehiena, hau da, gehienok errespetatu zuten baina beste batzuk ez.

Nik uste dut moralki ez dela zertan irten behar, hau da gizarteak esaten du ez dela gauza horiek egin behar, lagunekin egon, guraso bat baino gehiago kaleratzea, parkera joatea,… Baina ez da erraza hau betetzea, lagun bat ikusten duzunean eta ez duzu ikusi denbora askotan momentu horretan ez duzu arauak betetzen. Baina moralki bete behar dituzu.

Gurasoak jarrera etiko bat izan zuten, haien pentsatu zuten ondo dagoena hori izan zela, baina ez dakit nik hoberena izna denik. Arauak gauzak betetzeko daude eta guraso hauek pentsatu zuten arauak ez betetzea ondo zegoela, hau da, jarrera etiko bat izan zuten. Eta jarrera hau ez zen hoberena izan, moralki ezin ziren gauza batzuk egin eta ez dira bakarrik zuen bizitzak arriskuan jartzen beste batzuen bizitzak ere arriskuan jartzen dira.

https://youtu.be/BdNo8_EgZXs

gizonak gara, emakumeak gara? Zer gara?

Nik txikitatik pentsatu dut sentitzen garena garela. Hau da, jaio egiten garenean sexu organo batzuk dituguz, baina denboran zehar gure izaera eta izateko modua, nork garen definitzen gaitu. Batzutan neska sexu organo duenak gizon senti dezate eta hori ez da txarra, gauza hon bat da, nor zaren ezagutu duzulako. Jakiteko zer zaren emakume ala gizon, zuri ezagutubehar zara. Egia da, gure gaurko gizartean pertsona batzuk ez dute sexurik hau da ez dita identifikatzen emakumeemik ez gizoneekin, eta hori ez dago txarto, bera pertsona sentitzen da, eta horregaitik ez dauka eskubide gutxiagorik.

Gaur egun, pertsonak sexualitate pila bat sentitzen dituzte, hau da, heterosexualak, homosexualak, pansexualak, asexualak, bisexualak,… agertu dira. Hau esan nahi du gizartea hobetu dela. Hobeto ikuten da gure gizartean gai hauek, egia da, pertsona batzuk oraindik ez du ondo ikusten. Lehen pertsonak bakarrik heterosexualitatean sinezten zuten, baina gauzak ez dira horrela. Nik pentsatzen dut pertsonak maitatzeko ez dagoela egon behar arazorik. Zuk norbait maite baduzu, beste guztia ez du importa. Gu sentitzen duguna adierazi behar dugu, sentimenduak onak direnean, normalean gai hau sentumendu txarrak dakar. Pertsona asko txarto sentitzen dira, beste pertsona batzuk ez dutelako haien sentimenduak ulertzen. Nik maitasunean sinezten dut eta maitasuna ez dauka sexurik hau da denok maite egiten dugu eta ez du importa behar nori maite duzun baizik eta zenbat maite duzun. Gaineta maitasun mota asko daude.

Nik garrantzia ematen diot errespetuari eta maitasunari oso garrantzitsuak dira. Norbait errespetatzen eta maitatzen badit, nik ni sentituko naiz.

https://youtu.be/M3IIYRIW_OQ

Kultura

Gaur kulturari buruz hitz egingo dut, baina ez gaur egun daukagun kulturari buruz, urrengo urteetan izango duguna baizik. Orain dela urte batzuk gure kultura desberdina zen, izan daiteke ez dela dena aldatu eta normala da, baiana urte batzuk pasa ondoren zelan ikusten duzu kultura? Zer pentsatzen duzu desagertu dela? edo zer aldatu da gure kulturan?

Nik uste dut, ez dagoela ezer desagertuko denik, gure kulturan ezer ez da desagertu, egia da gauzak aldatu direla eta ez dirudite hasieran zirena baina desagertu ez dira egiten. Nik uste dut guazak ez direla desagertzen baizik eta aldatzen dira, baina haien esentzia hor dago eta hori aldaezina da.

Eta hau esan gure kulturaren hainbat gauza aldatuko dira. Hasteko, hizkuntza, hau da beste kultura batzuetatuk aurtuko ditugu hitz desberdinak, gaur egun egiten dugu eta oraindik aurrera seguruenik gehiago egingo da hau. Gure kulturan ere pentsatzeko modua aldatuko da, adibidez; gaur egungo gazteok, gure seme alabei erakutziko diegu, feministak izaten, homofobia ez izaten eta gaur egun ikusten diren arazo askok desagertuko dira, honek ez dutenak defendatzen seguruenik ez daude eta defendatzen dugunok defendatzen jarraituko dugu. Hezkuntza ere aldatuko da, hainbat teknologia berriak sartuko dute.

Nire ustez, kultura era on baterako aldatzen da, aldaketak behar direnean batzutan lortzen dira eta kulturetan aldaketa asko egin behar dira hobetzeko.

https://youtu.be/PSldoGBadrA

El futuro de la evolución

Gai nagusiena da zelan kontzientzia aurrera egin duen denboran zehar. Gure kontzientzia oso garrantzitsua da eta kosmoan zati handia da. Gizakion kotzientzia gabe ez gara ezer, horren ondorioz gure kontzientziak eboluzionatu egin behar dute denboran zehar eta horrela jarraitu egingo da. Gure moduan kontzientzia aurrera egiten du. Beste gai bat da zelan gizakiok ere eboluzionatzen dugu, hau da, denboran zehar gizakiak aurrera egin dugu eta era desberdinetan aldatu gara ere gizaki desberdinak sortu egin dira ez bakarrik pertsonak, animalia, landareak eta birusak ere. Batzutan bi batzerakoan beste mota desberdin bat agertzen da eta horrela gizkaiok eboluzionatu eta aurrera egiten dugu.

Haien artean gauza bat daukate komuna, eboluzioak direla, ez dira eboluzio berdina baina biak dira oso beharrezkoak gure bizitzetan ez bagenu aurrera egin eta eboluzionatu giza moduan dena oso desberdina izango zen. Eta denboran zehar dena desberdina izango da. Nik uste dut gure bizitzan oso garrantzitsua dela eboluzionatzea eta aldatzea, aldaketak ez dira txarrak bai arraroak ez gaudelako ohituta baina gure bizitzarako hoberena aldatzea eta eboluzionatzea da.

Coronavirusa honen adibide bat da, gure gizartean agertu den birus ezjakin bat da, guk birus honi aurrera egiteko eboluzionatu egin behar dugu eta aurrera egin edo birusa aldatu dezake eta txarragoa izan. Konturatu gara dena aldatzen dela eta aldaketa horiekin guk ere aldatu behar gara. Oso zaila da, bai, baina egin dezakegu, horrela dena orekan egongo da. Coronabirusa gure kontzientzietan agertu da eta orain zati handia du, orain gure pentsamendu bakarra hori da eta zelan egingo diogu aurre.

https://youtu.be/VGCN3DypzgA

Zer da lotsa?

Nik uste dut lotsa ez dala gauza on bat denbora luzean. Baina nire galdera da zergaitik agertzen da. Txikiak garenean ez daukagu lotsik naturalak gara eta ez ditugu arazorik. Gauza da nagusiak egiten garenean lotsa gure bizitzetan agertzen da. Eta denborarekin desagertzen doa. Baina zergaitik agertzen da. Ba ez dakit. Suposizio asko ditut baina ez dakit horrela den a la ez.

Nire ustez lotsa agertzen da gizartearekin batera, hau da txikiak garenean ez dugu lotsarik baina nagusiagoak garenean gizartea esaten digu zelan izan behar garen horren ondorioz beldurrak etortzen dira, horrela banaiz jendeak onartuko nau. Eta halako galderak ikusita koturatzen gara gure lotsa beldurraren ondoan datorrela, nagusiak garenean konduratzen gara ez garela zertan hainbezte preokupatu jendeak eta gizarteak pentzaten duena eta bakoitza bere buruarekin pozik badago ez du zertan lotsa izan behar.

Beste gauza bat da lotsa izatea izateagatik, gure bizitzaren parte bat delako, hau ez dauka sentzu askorik baina pertsona asko esta asko lotsa daukate haien bizitzako etapa batean gauza batetik edo beste batetik.

Nik uste dut lotsa ez dela gauza ona, horren erruz ez duzu zure pertsona den bezala erakusten eta bakoitza den moduan ondo dago. Baina batzutan lotsa kantitate txikitan ondo dago jendea astiro ezaguzteko eta horrela bere konfiantza lortzeko. Baina kantitate handitan ez zait gustazten oso sarratua zarelako eta orduan ez duzu ezer erakusten.

https://youtu.be/kR6kKz7izDM

zein da metefisikak Jainkoaren inguruan esan beharrekoa?

Nik uste dut, gauza bakarra dutela amankomunean, gauzen existentzien arrazoia bilatzea da, hau da, zergaitiak emotea gauza desberdinei, zergaitik dira horrela, nondik datozen, zelakoak diren. Adibidez; jainkoan mundua sortu zuen, nork daki hori horrela denik baina ez dakigunez horrela denik edo ez jainkoaren teoriari arrazoia ematen diogu.

Nik uste dut Jainkoa existitzen dela, baina ez du gauza guzti horiek egin, edo gutxienez batzuk ez. Oso zaila da hau adieraztea ez daukagulako ideiarik nondik eta zergaitik diren horrela gauzak, baina dira. Hori esan nahi du, zerbait ez dakigunean nondik datorren edo nolako den zergaitik da horrela, hasiera bat bilatzen diogu, nondik etorri da hau? baina askotan galdera honi ezin zaio erantzunik eman horregaitik jatorri bat sortu ditzakegu. Ez dakite egia den ala asmatu dudan baina horrela hasiera bat izango zuen. Lehen esan dudan moduan mundua ez du zertan jainkoa sortu izan, baina nondik datorren jakiteko hasiera bat ematen digu, ez du zertan beti egia izan.

Egia da, jende guztia ez duela Jainkoan sinezten, baina pertsona hauek talde desberdinetan salkatzen dira, edo beste jainko bat dute. Talde hauetan dauden pertsonak pentzamendu desberdinak dute. Nik uste dut, ez banu jainkoan sinezten, agnostizista izango nintzateke, hau da, ez badut frogatzen gauzak nondik datozen eta erantzunak ez banitu izango ez nuke sineztuko jendean sortu ditzakeen gauzak. Adibidez, Jainkoak mundua sortu du, nik hori forgatu nahi dut eta nik baino lehen jendea frogatu du, ez baditut frogak ezta experientziatik ez ez dut siniztuko hori, eta ez dut horren inguruan jakintzarik ez sinezmerik izango, gauzan gertatzen eta frogatzen direnean, horrela direla esango dut, momentu horretararte ez dut horrelakorik esango.

https://youtu.be/W9tgtrWNFdc

Grebak-zertarako

Greba bada talde aktibistako iritziaren erakusketa publikoa(ekonomiko, politiko edo sozial), kaleetan kongregazio baten bitartez, leku bat edo data sinboliko eta iritzi horrekin lotutakoetan sarritan. Grebako asmoa populazioaren parte adierazgarria alde dagoela erakustea da edo politika jakinaren aurka, pertsona, legea, arrakasta grebako, eta abar. Zaharragotzat hartu ohi da zenbat eta jende gehiagok parte hartzen duen. Greba batzuetan gertatzen dira istiluak eta arrazoien (autoak bezala), ezarpenen, oinezkoen edo poliziaren kontra, edo barne manifestari beren kontra bortizkeria. Gehienetan, manifestazioarekin batera grebak (bereziki greba orokorrak) bezalako beste protesta mekanismo batzuk doaz.
Adibidez, pasadan martxoak 8, emakume guztiok greba bat egin genuen, gure eskubideak lortzeko. Gizonak eta emakumeok eskubide berberak edukitzeko, eta milaka emakume zein gizon gure eskubideak lortzeko arratsaldeko zortziretan Bilbora jaitsi ginen. Eta gure lema hurrengoa izan zen: “Emakumeak gelditzen baginen mundua geldituko zela”.

Nik uste dut grebak oso garrantsitzuak eta beharrezkoak direla. Nahi duguna munduari erakusteko eta mundua guru entzuteko. Oso zaila da seguiduan dena aldatzea baina gauzak aldatu ahal dira. Egia da askotan ez direla gauzak aldatzen baina gauza bat nahi duzunean borrokatu behar dugu.

https://youtu.be/GRRY6-L72qg

Unibertsoak badu hasiera bat? Eta amaiera bat?

Unibertsoari buruz hitz egiten dugunean informazio oso gutxi daukagu, unibertsoari dakingun gauza gahienak ez dira zertan horrela izan, nik esan ahal dut 16 planeta daudela baina ez da zertan egia izan behar. Nik uste dut unibertsoa aztertzeko galdera asko egin behar direla eta ez galders zientifikoak, galders filosofikoak ere.

Unibertsoaren hasierari buruz hitz egiten dugunean nork daki zer gertatu zen, zelakoa izan zen noiz izan zen, guk dakiguna dira teria zientifiko batzuk. Nik uste dut unibertsoaren hasiera bat bai egon zela baina beste elementu batetik eratua hau da; Zerbait existitzen den eta horren eboluzioaren ostean unibertsoa eratu zen. Baina hori sorreraz abiatuz. Espazioari buruz hizt egiten dugunean unibertsoa ez du hasierarik unibertsoa infinitua da.

Eta amaierari buruz hitz egiterakoan, nik uste dut gauza guztien moduan amaiera bat egongo dela ez dakit bihar izango den edo pila bat urte geroago baina bai amaituko da, beste gauza bat eratzuz edo eboluzionatzen, gauza asko aldatu egiten direnean amaitzen dira beti zerbait gelditzen da baina amaiera bat da. Adibidez, nire haurtzaria amaitu da, ni eboluzionatu dut ez naiz amaitu baina nire bizitzaren etapa bat amaitu egin da. Eta espazioaz hitz egiten badugu unibertsoa lehen esan dudan moduan infinitua da orduan ez du amaierarik.

https://youtu.be/TrJs21-6h8Q